ΕΠΙΛEΞΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΜΕ ΤIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ !
,,Με την δική σας Φωτοβολταϊκή Εγκατάσταση κάνετε ένα σημαντικό βήμα για την μείωση των περιβαντολλογικών προβλημάτων "
Smart 6000
Basis Πακέτο από κορυφαίους παραγωγούς με ισχύς 4 kwp και 6000 κιλοβατώρες παραγωγή ετησίως
6.850,00 € με εγκατάσταση!
Smart 7500
Basis Πακέτο από κορυφαίους Παραγωγούς με ισχύς 5 kwp και 7500 κιλοβατώρες παραγωγή ετησίως
7.600,00 € με εγκατάσταση !
Smart 15000
Basis Πακέτο από κορυφαίους Παραγωγούς με ισχύς 10 kwp και 15.000 κιλοβατώρες παραγωγή ετησίως
11.000,00€ με εγκατάσταση !
Smart P 6000
Premium Πακέτο από κορυφαίους Παραγωγούς με ισχύς 4 kwp και 6000 κιλοβατώρες παραγωγή ετησίως
7.850,00 € με εγκατάσταση !
Smart P 7500
Premium Πακέτο από κορυφαίους Παραγωγούς με ισχύς 5 kwp και 7500 κιλοβατώρες παραγωγή ετησίως
8.850,00 € με εγκατάσταση !
Smart P 15.000
Premium Πακέτο από κορυφαίους Παραγωγούς με ισχύς 10 kwp και 15.000 κιλοβατώρες παραγωγή ετησίως
12.850,00 € με εγκατάσταση !
Show More

ΠΆΡΕ ΤΩΡA ΣΤΟ 2310 280 220

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
arrow&v
Smart P 6000

Premium Πακέτο από κορυφαίους Παραγωγούς με ισχύς 4 kwp και 6000 κιλοβατώρες παραγωγή ετησίως 7.850,00 € με εγκατάσταση !