ΕΠΙΛEΞΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΜΕ ΤIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ !
,,Με την δική σας Φωτοβολταϊκή Εγκατάσταση κάνετε ένα σημαντικό βήμα για την μείωση των περιβαντολλογικών προβλημάτων "
Smart 6000
Smart 6000

Basis Πακέτο από κορυφαίους παραγωγούς με ισχύς 4 kwp και 6000 κιλοβατώρες παραγωγή ετησίως 6.850,00 € με εγκατάσταση!

press to zoom
Smart 7500
Smart 7500

Basis Πακέτο από κορυφαίους Παραγωγούς με ισχύς 5 kwp και 7500 κιλοβατώρες παραγωγή ετησίως 7.600,00 € με εγκατάσταση !

press to zoom
Smart 15000
Smart 15000

Basis Πακέτο από κορυφαίους Παραγωγούς με ισχύς 10 kwp και 15.000 κιλοβατώρες παραγωγή ετησίως 11.000,00€ με εγκατάσταση !

press to zoom
Smart P 6000
Smart P 6000

Premium Πακέτο από κορυφαίους Παραγωγούς με ισχύς 4 kwp και 6000 κιλοβατώρες παραγωγή ετησίως 7.850,00 € με εγκατάσταση !

press to zoom
Smart P 7500
Smart P 7500

Premium Πακέτο από κορυφαίους Παραγωγούς με ισχύς 5 kwp και 7500 κιλοβατώρες παραγωγή ετησίως 8.850,00 € με εγκατάσταση !

press to zoom
Smart P 15.000
Smart P 15.000

Premium Πακέτο από κορυφαίους Παραγωγούς με ισχύς 10 kwp και 15.000 κιλοβατώρες παραγωγή ετησίως 12.850,00 € με εγκατάσταση !

press to zoom